Skip to content

Fàilte | Welcome

A’ dèanamh fèill air coimhearsnachd Gàidhlig Dhùn Èideann bho 2014.

Celebrating Edinburgh’s Gaelic community since 2014.

Fàilte gu làrach-lìn Seachdain na Gàidhlig (SnaG) | Dùn Èideann. Faic fiosrachadh ar n-obair agus ar tachartasan gu h-ìosal.

Welcome to the Gaelic Week | Edinburgh website. See below for information about what we do and our upcoming events.

Mar deidhinn | About Us

Tachartasan | Events 

Cuir fios | Contact Us