Skip to content
Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

An Comunn Gàidhealach Family Cèilidh | Cèilidh Teaghlaich

February 25 @ 2:00 pm - 4:00 pm

Free

Cèilidh teaghlaich – Fosgailte do choimhearsnachd Ghàidhlig Dhùn Èideann air fad. Is e tachartas de gach aois a tha seo le àm airson a bhith freagarrach airson teaghlaichean le clann nas òige. Thigibh ann airson dannsa agus a dh’ionnsachadh òrain Ghàidhlig ainmeil. Tha sinn air leth toilichte gum bi an còmhlan dùthchail Bùrach còmhla rinn le beagan phuirt! Bidh fiosrachadh agus taic againn air foirm-iarrtais farpais Mòd Ionadail Dhùn Èideann.

Family cèilidh – open to all members of the Gaelic community in Edinburgh. This is an all-age event timed to be suitable for families with younger children. Come along for dancing and to learn some well known Gaelic songs. We are delighted that the folk band Bùrach will be joining us with some tunes! We will also be giving out lots of information and help with applications for the Edinburgh Local Mòd competitions.

Gàidhlig agus Beurla | Gaelic and English

Free, registration required

Organiser

Mòd Ionadail Dhùn Èideann | Edinburgh Local Mòd
View Organiser Website

Venue

Morningside United Church Hall
15 Chamberlain Road Morningside
Edinburgh, EH10 4DJ
+ Google Map