Skip to content
Loading Events

« All Events

Cèilidh Teaghlaich a’ Chomuinn Ghàidhealaich is Capital Gaelic | An Comunn Gàidhealach and Capital Gaelic Family Ceilidh

February 24 @ 2:00 pm - 4:00 pm

£5

Cèilidh teaghlaich do gach aois air a ruith le Mòd Ionadail Dhùn Èideann, mar phàirt de Sheachdain na Gàidhlig 2024! Ceòl, danns’, is craic!

A family ceilidh for all ages brought to you by the Edinburgh Local Mòd as part of Seachdain na Gàidhlig 2024! Music, dancing, and chat!

Gàidhlig is Beurla | Gaelic is English

Inbhich £5. Clann saor an asgaidh. | £5 adults. Children free.

Organiser

Mòd Ionadail Dhùn Èideann | Edinburgh Local Mòd
View Organiser Website

Venue

Morningside United Church Hall
15 Chamberlain Road Morningside
Edinburgh, EH10 4DJ
+ Google Map