Skip to content

Latest Past Events

Guth a’ Bhothain | Bothan Singing Circle

Kilderkin 65 Canongate, Edinburgh

Coinneamh traidiseanta, neo-fhoirmeil, do sheinneadairean a bhios ag iomlaid agus a’ seinn òrain còmhla. Traditional, informal gathering for singers to exchange songs and sing together. Gàidhlig | Gaelic Air a mholadh £0-7 | Recommended donation £0-7

Seirbheas Ghàidhlig | Gaelic Service

Greyfriars Kirk Greyfriars Place, Edinburgh

Bidh Seirbheas Ghàidhlig ga cumail gach Didòmhnaich aig 12:30. A Gaelic Service is held every Sunday at 12:30. Gàidhlig | Gaelic

Ionnsaich Òran Gàidhlig air loidhne | Learn a Gaelic Song online

Online

Bùth-obrach air loidhne gus òran Gàidhlig ionnsachadh. Faclan, eadar-theangachadh, fuaimneachas is clàraidhean MP3 rim faighinn. Cha leig thu leas a bhith fileanta sa Ghàidhlig gus pàirt a ghabhail. Tha Linn Phipps air còrr is 60 bùithtean-obrach seinn sa Ghàidhlig a ruith air loidhne, bho Aimeireagaidh gu Èirinn, Alba, Sasainn, An Fhraing is Astràilia, agus i… Read More »Ionnsaich Òran Gàidhlig air loidhne | Learn a Gaelic Song online