Skip to content

BSL

Dà chànan. Dà Chothrom. Beatha dhìomhair na Gàidhlig is a’ BhSL. | Two languages. Two opportunities: The Secret Life of Gaelic and BSL!

San tachartas eadar-obrachail air loidhne seo, bheir oifigearan Gàidhlig is BSL na Pàrlamaid sùil air na rudan a tha coltach agus eadar-dhealaichte eadar na coimhearsnachdan… Read More »Dà chànan. Dà Chothrom. Beatha dhìomhair na Gàidhlig is a’ BhSL. | Two languages. Two opportunities: The Secret Life of Gaelic and BSL!